Želeli smo približati čudoviti svet narave in zapuščino naših prednikov svetu »sodobnih« učencev, da bi ga doživeli skozi fotografski- ali videoobjektiv, skozi obdelavo posnetkov, pripravo ustvarjalnih e-gradiv, ki bi jih lahko delili s svojimi vrstniki in na svojevrsten način doživljali naravne in kulturne posebnosti svojega okolja. S projektom želimo zagotoviti povezanost šol z lokalnim okoljem in povezanost v okviru mreže, želimo dodati svoj kamenček v bogat mozaik naše kulturne in naravne dediščine.

V tem šolskem letu smo posebno pozornost namenili PRAZNIKOM in PRAZNOVANJEM.

Po tematikah, vezanih na glasbo, stročnice, arhitekturo, domače obrti in kulinarično dediščino, se bomo v šol. l. 2021/22 dotaknili PRAZNIKOV in PRAZNOVANJ. . Šole vabimo, da poiščejo zanimivosti vezane na praznovanja in praznike (osebne, verske, državne), ki jih povežejo z navadami in običaji (oblačila, kulinarika, pregovori ipd.) in s pomočjo moderne IKT pripravijo prispevek (video, fotografski kolaž, PPT …), kjer bodo te zanimivosti predstavili. Pri tem lahko izkoristijo številne možnosti, da se povežejo z lokalnim okoljem (npr. muzeji, podeželska društva, babice in dedki …).

Dostopnost