V šolskem letu 2018/19 smo se odločili, da bomo posebno pozornost namenili KULINARIČNI DEDIŠČINI.

 

Hrana je od nekdaj imela veliko vlogo v življenju ljudi. Ni bila le sredstvo za zadovoljevanje osnovne človekove potrebe, ampak je postala veliko več. Kot spremljevalka raznih običajev in praznovanj je bila skrbno izbrana in pripravljena. In kot taka je bila odraz okolja in značaja ljudi, ki so jo pripravljali in uživali. Seveda se je z razvojem močno spreminjala, spreminjal se je način priprave, spreminjale so se sestavine in navsezadnje tudi poimenovanje jedi.

Letos smo povabili šole, da nam predstavijo kulinarično dediščino kraja skozi fotografsko gradivo z opisi (in recepti) jedi in/ali običajev, s katerimi so povezane; skozi video gradivo ali PPT predstavitve priprave teh jedi … Pri tem so vključili lokalne pridelovalce hrane, obiskali kmetije, se povezali z gospodinjami ali kuharskimi mojstri in dodali še pridih sedanjosti tako, da so poleg tradicionalnih predstavile še sodobne variante teh jedi.

Šole so izbrale različne načine predstavitev kulinarične dediščine v svojem lokalnem okolju in z uporabo sodobne IKT in pripravile zanimivo e-gradivo ter nam ga posredovale.

 

Šole UNESCO ASP mreže:
Dostopnost