V šolskem letu 2016/17 smo temo povezali z vsebinami Tedna kulturne dediščine in posebno pozornost posvetili ARHITEKTURI.

 

Poleg znamenitih gradov, cerkva in drugih vidnejših arhitekturnih stvaritev, bi želeli opozoriti, da dediščina niso le velike in pomembne stavbe, temveč je lahko tudi nekaj malega, preprostega, spregledanega ali na videz nepomembnega, kot so vodnjaki, hlevček za osle iz suhozida, kretniška postavljalnica, zanimiv most, kašče, kozolci, kraške ali panonske hiše, … Ker je v tem letu tema tedna kulturne dediščine DedIŠČIna OKOli nas, želimo, da odprete oči in poiščete primerke dediščine, ki so mogoče v vaši okolici ostali prezrti, želeli bi vas opomniti tudi na podeželsko in industrijsko dediščino, skratka dediščino, ki izginja.

Šole so izbrale različne načine predstavitve arhitekturne dediščine lokalnega okolja z uporabo sodobne IKT in pripravile zanimivo e-gradivo ter nam ga posredovale.

 

Dostopnost