Platformo raznolikosti smo načrtovali kot večletni projekt. Vsako šolsko leto bomo izpostavili eno temo znotraj kulturne in naravne dediščine. Šole, vključene v projekt, bodo pripravile najrazličnejša e-gradiva na določeno temo (kvizi, avdio in video posnetki, fotografije, ppt-predstavitve, računalniško igrico) in nam jih posredovale, mi pa jih bomo objavljali v Platformi raznolikosti.

Po tematikah, vezanih na glasbostročnice in žitaarhitekturo, obrtikulinarično dediščino , narečja in zelišča se bomo v šol. l. 2023/24 dotaknili KRALJESTVA ŽIVALI.

 

Več o KRALJESTVU ŽIVALI pa si lahko ogledate s klikom na spodnji logo letošnje teme.

Kraljestvo živali

 

 

V priponkah spodaj lahko najdete opis projekta, prijavnico in obrazec za poročilo. 

Smo v času hitrega razvoja IKT-ja. Naši učenci s tem odraščajo, saj fotografiranje in snemanje postaja del njihovega vsakdana, način beleženja njihovih dogodkov in spominov. Želeli smo približati čudoviti svet narave in zapuščino naših prednikov svetu »sodobnih« učencev, da bi ga doživeli skozi fotografski- ali videoobjektiv, skozi obdelavo posnetkov, pripravo ustvarjalnih e-gradiv, ki bi jih lahko delili s svojimi vrstniki in na svojevrsten način doživljali naravne in kulturne posebnosti svojega okolja. S projektom želimo zagotoviti povezanost šol z lokalnim okoljem in povezanost v okviru mreže, želeli smo dodati svoj kamenček v bogat mozaik naše kulturne in naravne dediščine.

platforma_logo2

Zato je nastala ideja o postavitvi platforme, kjer bomo objavljali najrazličnejša e-gradiva (kvizi, avdio in video posnetki, fotografije, ppt-predstavitve, računalniško igrico), ki jih bodo pripravile šole in vrtci, vključene v Unesco ASP mrežo. Poleg Unesco šol smo k sodelovanju povabili tudi ostale šole in vrtce v upanju, da bo naša mreža čim gostejša in da bodo gradiva v njej čim bolj raznolika. Vsako leto bomo tako pripravljali različna e-gradiva na eno od izbranih tem, povezanih s kulturno in naravno dediščino.

Celotna zbirka nastalih e-gradiv, ki se bo oblikovala skozi daljše obdobje, bo pokazala na kulturno in naravno raznolikost posameznih območij in opozorila na nekatere, morda prezrte, naravne in kulturne posebnosti.

2022/2023
2021/2022
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015


Leto ustanovitve projekta: 2014

Vodja projekta: Dejan Rocner

Koordinatorica Unesco ASP net: Sonja Tot

Ravnateljica: Suzana Deutsch

Kotaktni podatki:

* e-naslov: platforma.raznolikosti@gmail.com

* tel. številka šole: 02 544 90 22

Dostopnost