V šolskem letu 2015/16 bomo posebno pozornost namenili stročnicam in žitom v kulinarični dediščini

 

Stročnice so že v preteklosti imele pomembno vlogo v prehrani, saj so predstavljale dragocen nadomestek za meso, ki se je jedlo običajno le ob koncu tedna, družinskih slavjih in večjih praznikih. Zato je v naši kulinarični dediščini moč najti kar nekaj receptov jedi iz stročnic. Danes pa je njihova vlogi v prehrani drugačna, saj prispevajo k preprečevanju bolezni srca in ožilja, nekaterih rakavih bolezni, sladkorne bolezni tipa 2, debelosti in zaprtja. Jedi sestavljene iz stročnic in žit oziroma žitnih izdelkov predstavljajo polnovreden obrok, zato številne narodne jedi poznajo prav takšno kombinacijo. Da bi opozorili na bogato kulinarično dediščino in njene posebnosti v posameznih okoljih, spodbudimo učence in dijake, da ob pomoči sodobne IKT poskusijo ovekovečiti posebnosti stročnic in žit v obliki receptov: recepti jedi iz stročnic/žit so lahko tradicionalne oz. tradicionalne s pridihom sodobnosti, zanimiv dodatek receptom pa so lahko tudi podatki o narečnih poimenovanjih jedi in zgodbe iz preteklosti, tj. zgodbe vezane na običaje, ob katerih se je jed pripravljala.

 

Pri izbiri načina predstavitve glasbene dediščine lokalnega okolja smo šolam prepustili proste roke, Dediščino so »ujele« z uporabo sodobne IKT in pripravile zanimivo e-gradivo ter nam ga posredovale.

Dostopnost