V šolskem letu 2014/2015 smo se odločili, da se bomo v okviru projekta Platforma raznolikosti osredotočili na glasbo.

 

Glasba je že od nekdaj pogost spremljevalec najrazličnejših dogodkov in sredstvo za izražanje človekovih občutij ali način pripovedovanja dogodkov. Je odraz okolja in časa, v katerem nastaja, in je kot živ organizem, ki se nenehno prilagaja in razvija, da lahko preživi. Razvija se iz prvotnih korenin, zato je ohranjanje glasbene dediščine pomembno. Ampak kako in kje se ohranja? Kako se vključuje v sodobno življenje in spremlja človeka? Da bi opozorili na bogato glasbeno dediščino in posebnosti njenega zvena v posameznih okoljih, spodbudimo učence in dijake, da s sodobno IKT ujamejo njene posebnosti: naredijo zvočni posnetek ljudske pesmi ali igranja na ljudski instrument, naredijo video posnetek ljudskega plesa ali glasbene točke povezane z ljudsko glasbo, v objektiv fotoaparata ujamejo zanimive dogodke ali instrumente povezane z ljudsko glasbo, skratka ustvarijo zanimive in izvirne »zapise« glasbene dediščine svojega okolja.

 

Pri izbiri načina predstavitve glasbene dediščine lokalnega okolja smo šolam prepustili proste roke, Dediščino so »ujele« z uporabo sodobne IKT in pripravile zanimivo e-gradivo ter nam ga posredovale.

Šole UNESCO ASP mreže:
Druge šole:
Dostopnost