OŠ Hinka Smrekarja

Pri Unesco projektu Platforma raznolikosti so učenci v času jutranjega varstva in v oddelku podaljšanega bivanja spoznavali naravno dediščino. Najprej so preko knjig, različnih starih izdelkov, predmetov in starih razglednic spoznavali stare gradove, izdelke, spominke in drugo. Ko so spoznali vse pomembne stvari so v različnih likovnih tehnikah risali, slikali in ustvarjali razglednice na leseno podlago. Motiv so bili spominki, stari gradovi, stari glineni izdelki. Učenci so preko projekta razvijali grafomotoriko, bralno in zapisovalno možnost.

Dostopnost