Želeli smo približati čudoviti svet narave in zapuščino naših prednikov svetu »sodobnih« učencev, da bi ga doživeli skozi fotografski- ali videoobjektiv, skozi obdelavo posnetkov, pripravo ustvarjalnih e-gradiv, ki bi jih lahko delili s svojimi vrstniki in na svojevrsten način doživljali naravne in kulturne posebnosti svojega okolja. S projektom želimo zagotoviti povezanost šol z lokalnim okoljem in povezanost v okviru mreže, želimo dodati svoj kamenček v bogat mozaik naše kulturne in naravne dediščine.

KR Živali

V tem šolskem letu smo posebno pozornost namenili KRALJESTVA ŽIVALI.

Po tematikah, vezanih na glasbo, stročnice, arhitekturo, domače obrti in kulinarično dediščino, se bomo v šol. l. 2023/24 dotaknili KRALJESTVA ŽIVALI.

Šole vabimo, da v svojem okolju poiščejo primere, ki še posebej opozarjajo na pomen skrbi živali, njihovega življenjskega prostora  in s tem ohranjanja živalskih vrst. Povežite se s krajinskimi parki, zavetišči za živali, izpeljite zanimiv naravoslovni dan, prostovoljsko akcijo za zavetišča, ipd. ter nam pošljite svoj prispevek v obliki zanimivih IKT gradiv.  Sestavite zanimiv opis živali (s poudarkom na skrbi za ohranjanje živalske vrste in okolja v katerem živi v obliki zapisa s slikovnim materialom, video predstavitve, fotografij s terena ipd.), v katerem boste izbrano žival predstavili (npr. jo opisali, pojasnili njeno povezanost z življenjskim prostorom), mi pa bomo vaš prispevek objavili na naši platformi.

V letošnjem šolskem letu bomo projekt izvajali v živo in na daljavo.

V živo: Z obiskom in zanimivimi delavnicami v Vidrinem informacijskem centru AQUALUTRA, kjer se bodo učenci gostujočih šol seznanili z vidro in z dvema pomembnima ekosistemoma gozdom in vodo, ki opredeljujeta življenjski prostor vidre. Gradivo, ki bo nastalo v okviru oktobrskih delavnic, bomo kot skupni prispevek vseh sodelujočih šol objavili na naši spletni strani.

Na daljavo: Šole bodo lahko dejavnosti izvedle v okviru pouka, dnevov dejavnosti (npr. naravoslovni dnevi) ali v okviru interesnih dejavnosti (npr. naravoslovni krožki, prostovoljstvo ipd.), projektnega dela (seminarske naloge, projektne ali raziskovalne naloge). S pripravo različnih e-gradiv pa se lahko tudi medpredmetno povežejo z interesno dejavnostjo računalništvo in izbirnim predmetom multimedija. Tako pripravljena gradiva, ki nam jih bodo poslali po e-pošti (platforma.raznolikosti@gmail.com), pa bomo objavili na naši platformi (http://platforma.os-fokovci.si/). Mentorjem sodelujočih šol bomo za pripravljene prispevke izdali tudi potrdila, ki jih bomo poslali po pošti, na naslov, ki ga bodo navedli v poročilu.

Dostopnost