POŠ Dokležovje

Uvod:

V sklopu projekta Mura festival smo v sodelovanju z Zavodom RS za zaščito narave organizirali izlet v gozd ob reki Muri, ki je potekal 29. 9. 2023 v Dokležovju. Namen izleta je bil omogočiti učencem spoznavanje narave in življenja ob reki Muri ter ozaveščanje o pomenu ohranjanja naravnega okolja.
Cilji izleta so bili:

• Spoznavanje rastlin ob Muri: Učenci so z opazovanjem in identifikacijo rastlin spoznavali raznolikost vegetacije ob reki Muri ter njihov pomen v ekosistemu.
• Prepoznavanje vrst plazilcev: Skozi aktivnosti so se učenci naučili prepoznavati različne vrste kač, kuščarjev in želv, ki živijo v Sloveniji, ter razumeli njihov življenjski prostor in vlogo v naravnem okolju.
• Poznavanje zanimivosti o plazilcih: V sklopu izleta so učenci pridobili zanimive informacije o kačah, kuščarjih in želvah, kar je povečalo njihovo zanimanje za te živalske vrste in njihovo varstvo.
• Spoznavanje različnih vrst dvoživk: Učenci so se seznanili z raznolikostjo dvoživk, ki naseljujejo območje reke Mure, ter spoznali njihove posebnosti in habitat.
• Razumevanje značilnosti rek in obrečnega območja: Skozi opazovanje in raziskovanje so učenci spoznavali značilnosti rek in obrečnega območja, ter razumeli njihov pomen za biodiverziteto in ekosistem.

Potek dogodka:
Izlet je potekal v prijetnem vzdušju, kjer so učenci aktivno sodelovali pri opazovanju in raziskovanju naravnega okolja. Skupaj z vodniki iz Zavoda RS za zaščito narave so izvajali različne aktivnosti, ki so omogočile doseganje zastavljenih ciljev:
1. Opazovanje in identifikacija rastlin: Učenci so skupaj z vodniki opazovali in prepoznavali rastline ob reki Muri, pri čemer so se seznanili z njihovimi značilnostmi in habitatom.
2. Prepoznavanje plazilcev: V sklopu aktivnosti so učenci spoznavali različne vrste kač, kuščarjev in želv, ter se učili prepoznavati njihove značilnosti in življenjski prostor.
3. Pogovor o zanimivostih plazilcev: Med potjo so vodniki delili zanimive informacije o kačah, kuščarjih in želvah, kar je dodatno obogatilo izkušnjo učencev.
4. Spoznavanje dvoživk: Učenci so bili deležni poučnih informacij o različnih vrstah dvoživk, ki naseljujejo območje reke Mure, ter spoznavali njihove značilnosti in življenjski prostor.
5. Raziskovanje obrečnega območja: Skupaj z vodniki so učenci raziskovali obrečno območje reke Mure ter spoznavali njegove značilnosti in vpliv na okolje.

Zaključek:
Izlet v gozd ob reki Muri je bil izjemno poučen in koristen za učence, saj so pridobili nove informacije o naravi ter razvijali svojo ozaveščenost o pomenu ohranjanja naravnega okolja.

 

 

 

Dostopnost