OŠ Odranci

V letošnjem šolskem letu smo z učenci 6. do 9. razreda spoznavali ekosisteme v domačem okolju in tudi po svetu. S teoretičnim raziskovanjem in terenskim delom smo spoznavali biodiverziteto v
različnih ekosistemih. Ob Svetovnem dnevu biodiverzitete, ki je bil 22. maja, so učenci 7. in 9. razreda v okviru pouka biologije izdelali čudovite plakate in PPT predstavitve o biotski pestrosti v
posameznem ekosistemu. Predstavitve so zajemale predvsem rastlinske in živalske predstavnike in ogrožene vrste. Večkrat smo se odpravili tudi na terensko delo (potok Črnec in gozd v bližini potoka), kjer smo raziskovali življenjsko pestrost. Izvedli smo dva naravoslovna
dneva na to temo, kjer smo obiskali zavarovano območje Ormoške lagune in UNESCO Biosferno območje Mura.

Dostopnost