DOŠ II LENDAVA

OPIS AKTIVNOSTI:

Da bi ohranjali znanja in praktična vedenja o zeliščih ter hkrati popestrili šolski vsakdanjik, že nekaj let skrbijo za  zeliščni vrtiček. Poleg samega dela na vrtičku so zelišča spoznavali še na druge načine: spoznavali so njihovi uporabo, 

ustvarjali izdelke: čaje, culice s sivko, uporabljali zelišča pri pripravi hrane, 

Pri vseh teh dejavnostih so  vključili večino  učencev, najbolj aktivni pa so bili učenci od 4. do 9. razreda NIS. Za vrtiček so skrbeli celo leto (razen v času pouka na daljavo), poskrbeli za izdelke iz zelišč ter svoje delo tudi fotografirali. 

Iz omenjenega gradiva (fotografij) so sestavili power point s fotografijami in spremnim besedilom.

Dostopnost