V šolskem letu 2017/18 smo se odločili, da bomo posebno pozornost namenili DOMAČIM OBRTEM.

 

Domača obrt ali rokodelstvo je razvita že stoletja, vendar se je s prihodom industrije zanimanje za izdelke domače obrti zmanjšalo, kar je pomenilo tudi opuščanje in ponekod propad nekaterih oblik. Predanost starejših mojstrov pa je bila odločujoča, da so se skoraj vse znane oblike obrti ohranile do danes. Tudi letos smo povabili šole, da poiščejo zanimive obrti v svoji okolici (tiste, ki jih mojstri še opravljajo, pa tudi morda že zamrle, ki so kot pričevanja ohranjene samo še v muzejih in knjigah) in pripravijo zanimive fotografije z opisi, PPT predstavitve, video obiskov delavnic, kvize …

 

Šole so izbrale različne načine predstavitev obrti v svojem lokalnem okolju in z uporabo sodobne IKT in pripravile zanimivo e-gradivo ter nam ga posredovale.

 

 

 Leto ustanovitve projekta: 2014

Vodja projekta: Dejan Rocner

Koordinatorica Unesco ASP net: Sonja Tot

Ravnateljica: Suzana Deutsch

Kotaktni podatki:

* e-naslov: platforma.raznolikosti@gmail.com

* tel. številka šole: 02 544 90 22

Dostopnost